โศภิษฐาสปาเพื่อสุขภาพ  4/10 ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0 5431 4934 มือถือ 08 1531 6797
e-mail : sopittha@gmail.com www.sopitthaspa.com
© copyright Sopitthaspa 2010